Harju Risti kool

Harju Risti kooli müüri- ja betoonitööd. Tellija Gustaf AS